Vår körledare

Anne-Marie Bodén är organist och körledare i Bromma församling.Ann-Marie Bodén

Hon leder flera körer, bl.a. Bromma kyrkokör. Sin utbildning har hon från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Först studerade hon till musiklärare med flöjt och sång som huvudinstrument. Efter detta blev det sångstudier på Operastudio 67 och en sångpedagogutbildning.

Anne-Marie var tidigare en mycket aktiv korist i Stockholms körliv. Hon sjöng många år i Kammarkören för Eric Ericsson och även i Bachkören för Anders Öhrwall.

Mitt i livet utbildade hon sig till organist, och arbetar sedan 10 år tillbaka i Bromma församling. Goda förebilder och pedagoger som hon studerat för är bl.a. Solvieg Grippe, Ingalill Sundin (sång), Stefan Therstam (orgel) och Stefan Parkman (dirigering).

Att arbeta i och arbeta för en sjungande församling är viktigt för Anne-Marie. Musik av tonsättare som J S Bach,  C Monteverdi och O Lindberg framför hon gärna.

KONTAKTUPPGIFTER

Anne-Marie Bodén
tfn     08 – 564 355 03
mobil 076-128 55 03
anne-marie.boden@svenskakyrkan.se