Historia

Kören sjunger julkonsert 2017Det sker mycket inom sången våren och sommaren 1928. Den 21 augusti provsjunger en sjuttonårig Jussi Björling för Kungliga Operans chef John Forsell, som i sin anteckningsbok noterade: ”Märkvärdigt bra, fenomen. 17 år. Bör anammas o skötas! Bör kunna bli något.”

Några månader dessförinnan, 1 april, ägde det konstituerande mötet för Bromma kyrkokör rum i Klockaregården intill Bromma kyrka.

1928 fanns runt om i landet 7 000 kyrkosångare. I dag beräknas omkring
600 000 svenskar regelbundet sjunga i någon form av kör, av dessa
sjunger 80 000 i kyrkokörer.

Bromma kyrkokör har genom mer än 90 år sjungit de flesta stora körverken,
gjort körresor runt om i Europa och framför allt medverkat i kyrkoårets
högtider och gudstjänster.