Välkommen till Bromma kyrkokör!

Kyrkokörens julkonsert 2017

Kyrkokörens julkonsert 2017

Kyrkokör av övertygelse! Vi är en blandad kör från västerort som sjunger vid högmässor och musikgudstjänster i Bromma kyrka. Vi gör också konserter och andra arrangemang, ibland tillsammans med andra musikgrupper och körer. Under våren 2018 kommer kyrkokören att framföra musik av Mozart och Haydn.

Vi är måna om den goda andan i kören och gör resor för att både utveckla vårt sjungande och körens trevliga anda.

Sjung i kyrkokören du med!

Vi vill nu bli fler sångare i alla stämmor! Kontakta vår dirigent Anne-Marie Bodén för en enkel provsjungning eller kom och lyssna/prova på en torsdag då vi repeterar i kyrkan mellan 19.00-21.15!

Kontaktuppgifter till Anne-Marie Bodén
tfn     08 – 564 355 03
mobil 076-128 55 03
anne-marie.boden@svenskakyrkan.se